Objednávky 736 537 610

Vážení pacienti,
prosíme, NOVĚ se objednávejte na vyšetření k lékaři nebo pro vystavení receptu na telefonním čísle: 736 537 610. Vaše telefonáty vyřizuje naše nová kolegyně, v pracovní dny od 7:00 - 15:00 hodin. Pro objednání nebo vyřízení dotazu můžete použít e-mail: info@nandana.cz. na Váš dotaz odpovíme do 24 hodin.
Děkujeme, tým Nandana

Vyšetření kyčlí novorozenců

Vyšetření kyčlí novorozenců

Vyšetření novorozeneckých kyčlí v rámci prevence a léčby dysplazie. Ideální čas pro kontrolu je hned po porodu, kolem 6. týdne věku a 12. týdne věku.

Provádí se v rámci screeningového vyšetření pro častý výskyt dysplazie kyčelního kloubu ve střední Evropě. Dysplazie kyčelního kloubu je v našich podmínkách nejčastější vrozená vývojová vada pohybového aparátu, která se vyskytuje až u 3–5 % novorozenců. Vada se provevuje převážně na kyčelní jamce, která je nedostatečně utvářena. Abychom zabránili pozdějším složitým léčebným postupům, operačnímu zákroku nebo degenerativním změnám kloubu s rozvojem artrózy, provádí se toto vyšetření v rámci tzv. trojího síta.

V současné době začíná diagnostika a terapie již v novorozeneckém věku, kdy je kyčelní kloub tvárný a při správné léčbě dojde u dysplastických změn k rychlé úpravě. Novorozenecký screening kyčelního kloubu je neodmyslitelnou součástí péče o novorozence a zahrnuje fyzikální a ultrazvukové vyšetření ortopedem v jedné době.

V České republice má ultrazvukový screening novorozeneckých a kojeneckých kyčlí dlouhou tradici. Jsme jedna z prvních zemí, která toto vyšetření zavedla do rutinní praxe.Celkově se jedná o tři na sebe navazující návštěvy v ortopedické ambulanci. Narozené děti jsou vyšetřeny v prvním týdnu po narození (3.–5. den), dále mezi 6.–9. týdnem a naposledy mezi 12.–16. týdnem věku.

Postup vyšetření

Vyšetřované dítě se sleduje komplexně, mělo by být v dobré pohodě a relaxované. Maminka je ideálně hned vedle novorozence a uklidňuje ho svým hlasem. Vyšetření dítěte zahrnuje posouzení symetrického postavení kožních rýh v oblasti pánve, svalového tonu, porovnání rozsahu hybnosti v kyčelních kloubech, délky dolních končetin a luxačních nebo repozičních manévrů. Luxační a repoziční manévry nejsou pro novorozence bolestivé. Zajišťují odhalení nestabilního kloubu nebo repozici vykloubené hlavice stehenní kosti zpět do kloubní jamky.

Na fyzikální vyšetření lékařem navazuje vyšetření ultrazvukovou sondou. Sonda se přikládá na zevní stranu kyčelního kloubu dítěte, které leží na boku. Vyšetření novorozenci dobře tolerují a rovněž je nijak nezatěžuje. Na ultrazvukových snímcích se hodnotí chrupavčitý a kostěný vývoj kloubní jamky a postavení hlavice stehenní kosti v jejím středu. Nálezy se rozdělují do čtyř typů podle rakouského profesora Grafa a na základě toho se přistupuje k příslušnému léčebnému postupu.

Léčba

Nižší stupně dysplazie kyčelních kloubů se řeší nejčastěji pomocí tří druhů pomůcek. Jedná se o Wagnerovy punčoškyabdukční peřinku nebo Pavlíkovy třmeny. Pomůcky jsou pro dítě pohodlné a nijak mu nevadí. Cílem pomůcek je udržet nožičky novorozence nebo kojence přikrčené k tělu a od sebe.

Abdukční peřinka Frejkova

Popsané postavení nožiček zajistí optimální vývoj jamky kloubu. Jednoduše řečeno, dochází k optimálnímu tvarování jamky kolem hlavice stehenní kosti a tím zvýšení stability kloubu.

Závěr

Na vyšetření do ortopedické ambulance se můžete objednat online nebo telefonicky. Naše ortopedická ambulance má dlouholeté zkušenosti s preventivním vyšetřením kyčelních kloubů u novorozenců. Současně spolupracujeme s několika protetickými pracovišti, které vyrábějí specifické typy léčebných pomůcek a některé nám šijí přímo dle našich potřeb. Takto se nám daří většinu dysplastických nálezů vyléčit pouze ambulantním sledováním dětí bez nutnosti trakce nebo operačního řešení.

  • Abdukční peřinka Frejkova
  • Abdukční peřinka Frejkova
  • Abdukční peřinka Frejkova
  • Pavlíkovy třmeny
  • Pavlíkovy třmeny